top of page

R A B
(Registreret alternativ Behandler)
Uddannelsen på Sjælsro Skolen opfylder kravene til RAB registrering og momsfritagelse.
Eneste ekstrakrav er et anatomi/fysiologi/patologi kursus

Stadig flere vælger at søge alternativ behandling til psykiske såvel som fysiske problemstillinger. Det kan både være som et alternativ til sundhedsvæsenet og som et supplement. Mange oplever imidlertid udbuddet af alternative behandlere som en jungle, hvor en RAB godkendelse giver dig mulighed for at skille dig ud. 

'RAB' er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler og en beskyttet titel, der signalerer kvalitet og sikkerhed overfor dine klienter og potentielle klienter, som søger en alternativ behandler inden for netop din behandlingsform. Med en RAB godkendelse viser du nemlig, at du lever op til en række krav til blandt andet din uddannelse, etik og god klinisk praksis, mens dine klienter får mulighed for at opnå tilskud til behandlingen via Sygeforsikring Danmark.

En RAB godkendelse er med andre ord en frivillig blåstempling, der giver din praksis bedre vilkår for succes. 

 

Sådan bliver du Registreret Alternativ Behandler

Er du healer, healingsterapeut, psykoterapeut, akupunktør, zoneterapeut, massør eller noget helt fjerde inden for alternativ behandling?
Er du måske under uddannelse, eller overvejer du et karriereskifte til alternativ behandler. Så er der mange fordele ved at overveje en RAB registrering. Du kan blive RAB registreret inden for en lang række forskellige alternative behandlingsformer. 

I denne guide får du svar på, hvad en RAB godkendelse egentlig er, hvordan ordningen fungerer og ikke mindst, hvad det kræver af dig.
Alt dette er samlet i tre trin til, hvordan du bliver Registreret Alternativ Behandler.

 

Step 1: Opfyld uddannelseskravet til RAB godkendelse

Det første step til en RAB registrering som alternativ behandler er at leve op til en række uddannelseskrav, som Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter og som fremgår af RAB Bekendtgørelsen. Disse krav kombinerer teori og praksis og har et omfang af minimum 660 lektioner af 45 minutters varighed, der omfatter:

  • Minimum 250 lektioner skal være inden for din primære alternative behandlingsform

  • Psykologi og introduktion til andre alternative behandlingsformer

  • Basal sundhedslovgivning samt klinikvejledning og -behandling

Dette er imidlertid blot de uddannelseskrav til registrerede alternative behandlere, der er fremgår af lovgivningen. Afhængigt af hvilken brancheforening, du søger om RAB godkendelse i, kan der være yderligere krav. Der er fx en række brancheforeninger, der tager afsæt i uddannelseskravene til momsfritagelse for alternative behandlere.

Vær opmærksom på, at der er regler for, hvor meget af uddannelsen, der foregår via fjernundervisning. Det vil derfor typisk være teoretiske fag som anatomi og fysiologi, der er mulige at tage online. Til gengæld er uddannelserne inden for alternativ behandling ofte fleksibelt tilrettelagte, så du kan arbejde samtidig med, at du uddanner dig.

 

Uddannelseskrav til momsfritagelse

Primær behandlingsform (250 lektioner)

Anatomi / fysiologi (200 lektioner)

Sygdomslære  / farmakologi ( 100 lektioner)

Psykologi (50 lektioner)

Klinikvejledning / klientbehandling (10 lektioner)

Introduktion til andre altenative behandlingsformer (50 lektioner)

 

Step 2: Vælg den rette brancheforening for alternative behandlere

Du søger om RAB godkendelse via en brancheforening for alternative behandlere, der er særligt godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at administrere ordningen. Det næste step er derfor at vælge, hvilken brancheforening, du vil RAB registreres i.

Først og fremmest skal du overveje, om du vil være en del af en brancheforening, der kun dækker præcis den alternative behandlingsform, du er specialist i, eller om du vil optages i en tværfaglig brancheforening som fx:

  • Dansk Behandlerforbund

  • Forenede Danske Zoneterapeuter

  • Sammenslutningen af Alternative Behandlere

  • Foreningen Praktiserende Akupunktører (PA)

  • Zoneconnections Terapeutforening

  • Danske Akupunktører

Da foreningernes krav som nævnt kan variere fra forening til forening, er det en god idé at bruge noget tid på research, så du er sikker på, at du vælger den rigtige brancheforening for alternative behandlere for netop dig. I den forbindelse kan du med fordel også se på medlemstilbud og lignende. Husk at du i de fleste foreninger skal optages som medlem, før du kan søge om RAB godkendelse.

Step 3: Hold dig ajour med efteruddannelse

Når RAB godkendelsen er i hus, bliver du en del af de lister over registrerede alternative behandlere, som brancheforeningen har pligt til at offentliggøre og holde ajour. Her kan kommende klienter søge efter en alternativ behandler ud fra behandlingsform og/eller geografi.

Der er imidlertid ikke tid til at hvile på laurbærrene og bare lade klienterne komme til din praksis. Foruden behandling af klienter og den daglige drift, der skal leve op til brancheforeningens regelsæt for god klinisk praksis, er det et krav, at du holder din viden og faglighed som alternativ behandler ajour. I praksis betyder det, at du inden for en periode på tre år har pligt til at tage minimum 42 timers godkendt efteruddannelse. Efter tre år starter en ny periode.

Lever du ikke op til efteruddannelseskravet, kan du miste din RAB godkendelse.

 

Hvem kan opnå RAB-godkendelse?

Akupunktører, zoneterapeuter og kranio-sakral-terapeuter

Massører, fysiurgiske massører og fodplejere

NLP- og hypnoterapeuter eller hypnoseterapeuter

Psykoterapeuter, samtaleterapeuter og healere

Biopater, biomedicinere og naturopahter

Kinesiologer og klassiske homøopater

SA ordningen

Er du autoriseret sundhedsbehandler som fx sygeplejerske, læge, jordemoder, fysioterapeut, social- og sundhedsassistent eller lignende, kan du per 1. april 2015 ikke længere opnå RAB godkendelse som alternativ behandler. I stedet kan du opnå titlen Sundhedsautoriseret Alternativ Behandler (SA). Vilkår og krav er de samme.

Held og lykke med din karriere som Registreret Alternativ behandler!

Kilde

https://www.studentum.dk/studieguiden/karriereguides/guide-til-rab-godkendelse-for-alternative-behandlere-10625

Læs mere om RAB ordningen her:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation/registreringsordning-for-alternative-behandlere/

https://www.srab.dk/service-menu/om-srab/hvad-er-rab/

Se liste over brancheforeninger, der er godkendte til at kunne RAB registrere her.

bottom of page