top of page

Hvem kan søge?

Skærmbillede 2023-07-17 kl. 12.31.33.png

Inden du søger læs her

Optagelseskriterier
For at skabe de bedste betingelser for de studerende, og for at skabe gode, professionelle terapeuter, har vi nogle generelle optagelseskrav, der skal være opfyldte inden du kan optages på skolen.Derudover skal du til en optagelsessamtale, hvor der bla. kigges på din motivation, din modenhed og parathed til at bevæge dig i dine egne dybder. 

Generelle krav, der gælder for alle studerende:
• Du er medicinfri og fri af større fysiske sygdomme.
• Du er motiveret til denne rejse i din egen psykologi, fri af egne begrænsninger. • Du er klar til, at gøre et stykke arbejde med dig selv.
• Du er klar til at se dine egne skyggesider i øjnene og kan sige JA til at konfrontere dem.
• Du har ikke været i kontakt med psykiatrien igennem det sidste år.
• Du har ingen former for alkohol eller stofmisbrug.  

Du kan søge om optagelse i følgende 2 kategorier:  

Kvote 1 Er for ansøgere over 25 år, der har en lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk eller pædagogisk karakter. F.eks. uddannelsen til pædagog, lærer, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut eller lignende. Hvis ansøger har en lang videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk eller pædagogisk karakter, kan der stadig ansøges igennem kvote 1 hvis ansøgeren har en vis indsigt i psykoterapeutiske processer, f.eks. i form af egenterapi eller tilsvarende og er motiveret til en dybdepsykologisk og psykodynamisk, spirituel og faglig udviklingsproces.

 Kvote 2 Er for ansøgere under 25 år, og ansøgere som ikke har en længerevarende uddannelse af psykologisk eller pædagogisk karakter. Ansøgere i denne gruppe kan kun optages efter at have deltaget på et af skolens mindre kurser. Desuden skal ansøger være motiveret til en dybdepsykologisk, spirituel og faglig udviklingsproces.Ansøgere på kvote 2 vil blive optaget ud fra en helhedsvurdering af samlede kompetencer og baggrund for optag.  

Modenhed og motivation Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekterende til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og forventes at tage ansvar for egen læring og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøgeren skal være klar til at arbejde med egne forsvarsmeksnismer og samskaras, så en større grad af sjælslys kan gennemstrømme legemet til glæde for klienten og grupperne der arbejdes med.

Dokumentation inden optagelse
Alle ansøgere skal medsende relevant dokumentation i deres ansøgning. Eksempelvis eksamensbeviser, kursusbeviser, dokumentation for erhvervserfaring og lignende. Dokumentationen skal være Sjælsro i hænde inden endelig optagelse kan ske og senest ved optagelsessamtalen.  

Optagelsesprocedure • Alle ansøgere, der opfylder optagelseskriterierne, indkaldes til en individuel optagelsessamtale ,hvor de bliver bedt om at præsentere sig selv og fortælle om deres faglige og personlige baggrund og motivation for at søge ind på uddannelsen. • Ansøgere der efter det orienterende møde ønsker optagelse, udfylder en uddannelseskontrakt, og der vedlægges den relevante dokumentation.• Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering i forhold til kriterierne, findes studieegnede optages i det omfang, der er plads på det ønskede hold.

Skriv til os

Sjælsro, Kappelevvej 7, 2670 Greve

Tel: 28560066

Tak for din besked!
bottom of page