top of page

Mentorforløb 2025-2026

Går du og drømmer om at undervise, kunne facilitere gruppeprocesser, holde rummet også når bølgerne går højt?
Måske drømmer du om at undervise på Sjælsro skolen?
Hvis du kan nikke ja til dette så læs mere herunder.

 

Mentorforløb 2025 - 2026

Dette forløb er for dig der ønsker:

 • At planlægge, udføre og evaluere gruppeundervisning selvstændigt, indenfor områderne: kunstterapi,  selvudvikling, healing og spirituel psykologi.

 • At kunne håndtere gruppeprocesser på en dyb og professionel måde.

 • At kunne bruge ”elefanten i rummet” på en konstruktiv og lærerig måde.

 • At kunne rumme og håndtere følelser og projektioner rettet mod dig

 • At gå i dybden og få støtte til egne processer

 • At udvikle din egen unikke undervisningsstil under supervision.

 • At få en dybere forståelse for gruppedynamikker og gruppens arketypiske struktur og udvikling

 

Formålet med Mentor forløbet

 • At udvikle dine undervisnings kompetencer

 • At skabe tid og rum til eftertanke

 • At forstå hvad der skete – hvad kunne jeg have gjort?

 • At få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?

 • At få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig,  hvorfor reagerer jeg som jeg gør?

 • At opnå indsigt og indlevelse i andre – træne din empati

 • At øge relationskompetencen – dvs. evnen til at skabe udviklende relationer

 • At udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende

 • At lære/erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed  forebygge nedslidning, stress og udbrændthed


Hvad får du ud af forløbet?

 • Deltagelse på grundforløbet af 1. års studerende på Sjaelsro

 • Deltagelse på Internat 
  Her assisterer du de studerendes processer under løbende supervision. 

 • 12 timers Zoom undervisning v Stuart Greene i forbindelse med internaterne

 • Læsning og superviseret gennemgang af skrevne rapporter

 • 1 times månedlig zoom opfølgning

 • Gratis deltagelse i gruppesupervision i indeværende år.

 • Din egen selvudviklingsgruppe som kører over 8 gange eks. torsdage kl. 18.30 - 21.30.
  Den planlægges, udføres og evalueres i samarbejde med HelleSofia og evt. medstuderende på Mentorforløbet. 
  Gruppen afholdes på Sjælsro. 

   

 • Krav inden ansøgning
  Det forudsættes at du har gennemgået Sjælsro Skolens 4 årige psykoterapeut uddannelse.

  Pris 38.250 kr.       

  Yderligere oplysning og tilmelding til HelleSofia på Mobil 28560066

Mobil

0045 2856 0066

Email 

bottom of page