top of page

Brochure 2025-2026

Landskab med is
Ny brochure for sjaelsro

Sjælsro Skolen, blev stiftet i 2003 og er en veletableret skole med top kvalificerede undervisere. Vores grundlag er Psyko-Spirituel/ Jungiansk.

Intentionen bag Sjælsro, er at vi skal uddanne terapeuter, der på hver deres unikke måde, er i stand til at hjælpe dig, hvor du er. Via selvudvikling, mindfulness, forskellige kunstterapeutiske og energipsykologiske redskaber, er vi i stand til at forebygge, lindre, afhjælpe og heale mange symptomer og lidelser.

Vi arbejder elektivt og i nuet, dvs. hver session/behandling er unik og forskellig, fordi mennesker er forskellige og behandlere ligeså.

Skolen er registreret i styrelsen for patientsikkerhed - det giver brugerne en sikkerhed, da styrelsen bl.a. har tilsynspligt med uddannelsesstedet. Vi blev i 2019 optaget i FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter)
og er således et REG. godkendt psykoterapeutisk

uddannelsessted.

Vor vision er, at uddannelsen bliver anerkendt på lige fod med andre sundhedsfaglige uddannelser i det etablerede system.

Vi har et unikt sammensat uddannelsesprogram for dig, der ønsker at tage ansvar og være den ændring du ønsker at se i verden.
På grunduddannelsen er det primære fokus på DIG og din udvikling.

Ønsker du en godkendt psykoterapeut uddannelse, kan du tage vores overbygning, der ligeledes varer to år.
Gennemfører du alle 4 år, bliver du psykoterapeut og kan optages i FaDP som REG-psykoterapeut.

Dette er en beskyttet titel og et kvalitetsstempel for dig.

Med vores uddannelse, kvalificeres du blandt de absolut bedste terapeuter i Danmark.

Er du til udvikling, transformation, fordybelse og spirituel psykologi? Brænder du efter at hjælpe dig selv og andre til et liv i mere glæde og overskud? Så er denne uddannelse med netop for dig.

Uddannelsen opfylder et stigende behov i verden.
Et behov for virkelig at gå ind i os selv og opleve:
Hvem er jeg?
Hvordan åbner jeg mit hjerte, til min inderste spirituelle kerne? Hvordan frigør jeg mig, så jeg kan udleve mit fulde potentiale? Uddannelsen vil give dig en langt større dybde og din kreativitet og livsglæde vil blomstre.

Igennem forløbet har vi fokus på ressourcer, kvaliteter og du lærer, at det du mærker i dig, har resonans med det der sker i din verden.
Du lærer at bruge livet som vejleder og får effektive redskaber til forandring, forløsning og vækst.

Du bliver gradvis mere forankret i din højere bevidsthed, til
glæde for dig selv, dine klienter og den verden du lever i. Nøgleordene er: bevidsthed, transformation, frigørelse, forandring.

Som skoleleder ønsker jeg med dette forløb at skabe integration og helhed. At skabe helstøbte, topkvalificerede og professionelle terapeuter, der er forankret i deres egen Sjælsro.

Uanset dit motiv, vil uddannelsen hjælpe dig nærmere dig selv og din sjæls formål, hjælpe dig nærmere din egen lykke og Kærligheden i dit liv.

Har du mange små uddannelser bag dig, er Sjælsro stedet, der samler det du tidligere har lært i et større system.

Læs hvad nuværende og tidligere studerende siger om uddannelsen påhjemmesiden, Trustpilot, Google og FB.

Grunduddannelsen varer 2 år og består af 10 moduler, samt to internater af 6 dages varighed. Overbygningsuddannelsen er opbygget på samme måde med 10 grundmoduler og to internater. Du melder dig for 1 år ad gangen.

Ønsker du at stoppe efter 2 år, kan du blive certificeret ”Healings- eller Kunstterapeut” efter at du har haft 50 prøveklienter under supervision og gået til en særskilt skriftlig og praktisk prøve.

Vi arbejder med en god blanding af teori og praktiske øvelser i et kærligt og støttende miljø, hvor der er plads til dig og din udvikling.

Hvert modul vil have sit overordnede tema, som f.eks. drømmetydning, eventyr, energipsykologi, indre barn, anima og animus osv.

Der vil ved studiets start blive dannet studiegrupper af 4 - 6 studerende, der mødes 3 timer om måneden igennem hele uddannelsesforløbet.

Igennem hele grunduddannelsen, er der fokus på dig og din psyko- spirituelle udvikling efter devisen:

"Jo mere vi kan se af os selv, jo mere kan vi se andre"

Vi går i dybden på det følelsesmæssige og mentale plan og du får effektive redskaber til brug i din dagligdag og lærer gradvist, at frigøre dig fra tidligere begrænsninger.

Vi arbejder med kunst-, healings- og psykoterapeutiske teknikker, der frigør følelsesmæssige blokeringer, og arbejder med, at åbne for dine egne iboende ressourcer. Du får mulighed for at frigøre dig fra tidligere tanke-føle-handlemønstre.

Vi skaber et solidt grundlag for, at du kan arbejde med klienter efterfølgende. Uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan passe dit

fuldtidsarbejde sideløbende. (Bortset fra internaterne).

På uddannelsen sker der en fantastisk udvikling i dig. Du vil opdage, at det at være en del af dette højfrekvente energifællesskab, er med til at skabe store forandringer i dig som omkring dig.

Områder vi bl.a. arbejder med:

 • Mindfulness og meditation Drømme og drømmetydning

 • Eventyr og symbollære

 • Kunstterapeutiske teknikker og metoder

 • Sjælsbevidsthed og mandalaer

 • Indre barn arbejde igennem lyd, collage og meditation

 • Afbalancering af det indre parforhold

 • Frigørelse af gamle hjertetraumer

 • Relationer, delpersonligheder og

  skyggearbejde

 • Kunstterapi og Traumearbejde

 • Kommunikation og formidling

 • Chanting, lydhealing og bevægelse

 • Auraen, chakraerne og afbalancering heraf

 • Energilære, auragrammer, hjertehealing

 • De neuroaffektive kompasser og traumehealing

 • Kontakt og tillid til indre guidance

 • Åndedrættet som helbreder og forløser (breathwork)

 • Sundheds- og sygdomsforståelse i et nyt paradigme

 • Og meget mere....

Bliv Psykoterapeut med hjerte og Sjæl

Sjælsro
Kappelevvej 7

2670 Greve

E-Mail: Sjaelsro@gmail.com

Mobil: 28560066

Tak for din besked!
bottom of page