top of page
"Knowing yourself is the beginning of all wisdom"
                                             - Aristoteles

Administration af Persondata

Sjælsro Skolens administration af persondata.

På Sjælsro Skolen har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, om beskyttelse af personfølsomme data.
Skolen deler ikke data med andre udefrakommende instanser, og du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer.
 

 

Hvilke data indsamles

 • I forbindelse med nyhedsbrev indsamles navn, tlf. nummer og e-mailadresse.
   

 • I forbindelse med tilmelding til kurser indsamles navn, adresse, tlf. nummer og e-mailadresse.
   

 • I forbindelse med tilmelding til uddannelse, indsamles navn, adresse, tlf. nummer, fødselsdato, stilling og tidligere og erhvervserfaring.
   

 • Ved individuelle behandlinger under skolen udarbejdes en journal til brug i behandling.
  Journalen indeholder oplysninger om navn, adresse, mobilnummer, KRAM faktorer, egen læge, sygdom, diagnoser, kontakt til andre behandlere, samt information om temaer, der arbejdes med i det terapeutiske forløb.
  Journalen opbevares i et aflåst skab og dens indhold er kun tilgængeligt for behandler og klient.
  Journalen kan anvendes internt til træning og øvelse. Hvis den gør det vil kun dit fornavn nævnes. 
  Journalen sendes ikke til andre instanser uden klientens skriftlige samtykke.

  Klienten kan til enhver tid tilbagetrække samtykket til journalføring, hvorefter journalen vil blive makuleret.

   

 • Indsamlede data bruges til registrering af kurser, evaluering i forbindelse med optagelses procedure til uddannelsen samt til udsendelse af holdlister til kommende og igangværende hold. Journalen anvendes til at skabe kontinuitet og dokumentation
  for den givne behandling.

   

Brug af personoplysninger

 

 • Personoplysninger afgives ikke til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering.
  Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du 
  kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

   

Beskyttelse af personoplysninger
 

 • Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

 • Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med dobbeltkoder og med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

 • Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

 • Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 • Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloven.

bottom of page