IMG_4867.jpg
IMG_6411.jpg

VELKOMMEN TIL SJÆLSRO SKOLENS UDDANNELSESPROGRAM 

Er du på udkig efter kunstterapi eller healeruddannelse, kurser i healing, spirituel udvikling, det at leve et mindfuldt og bevidst liv, er du kommet til det rette sted.

Vi har sammensat det bedste til dig, der mener det seriøst med healing og som healer/healingsterapeut og kunstterapeut.
Hvis du ønsker at: "walk the talk" og er klar til en uforglemmelig rejse ind i dig selv, så er du landet det rigtige sted.

Herunder kan du læse mere om uddannelserne.

Grunduddannelsen til "Mindful Healer" eller "Intuitiv Kunstterapeut" varer 2 år og har fokus på dig og din udvikling.
Du vælger hvilken linie du ønsker optagelse på. Grunduddannelsen er tilegnet dig, der ønsker selvudvikling og vækst på alle plan.
Efter de to år samles de studerende på overbygningens 2 år.

 

Ønsker du mere udvikling og unikke dybtegående, kreative og psykoterapeutiske redskaber, skal du tage overbygningen. Her skruer vi op for terapeuttræning, gruppeprocestræning og fokus rettes fra egne processer til klientfokus.

Med de 4 år uddannelsen samlet varer kvalificerer du dig blandt de allerbedste terapeuter/behandlere i Danmark og kan optages i FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter) efterfølgende.
 

Klik på billederne herunder, og der åbner sig brochurer, hvor du kan læse mere om uddannelserne. Vi glæder os til at berige dig.

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet om uddannelsen

Overordnet er uddannelsen bygget op over flere tilgange og metoder:

• Den integrative kunstterapeutiske metode og praksis

• C.G. Jungs dybdepsykologiske forståelsesramme og metoder

• Energipsykologiens forståelsesramme og metoder

• Den esoteriske lære og energipsykologiens teori og metode

 

Derudover er vi inspireret af bl.a. kropdynamisk psykoterapi, gestaltterapi, yogafilosofi, familieterapi, relationsteori og den neuroaffektive psykologi. Mindfulness og meditation er ligeledes en stærk inspiration, der ligger som et solidt fundament hele uddannelsen igennem.

Vi trækker metoder ind fra forskellige skoler og retninger, fordi vi mener, at en almen uddannelse giver dig en bedre og bredere mulighed for at arbejde som terapeut og forstå nuancerne i faget. Ved at fokusere ensidigt på en enkelt metode, opstår der risiko for at kompleksiteten overses. På denne måde læner uddannelsen sig op af tendenserne og udviklingen på den internationale scene, hvor en bredere uddannelse i terapi vinder frem.

Det er vores holdning, at den almene og brede uddannelse skaber rammerne for, at du som studerende efterfølgende får mest ud af dine kompetencer og ikke forfalder til en metodisk ensidighed, der ikke er gavnlig for den terapeutiske proces.

 

Uddannelsens formål og varighed

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt:

• at kunne diagnosticere ubalancer i energisystemet med henblik på at tilrettelægge, planlægge og gennemføre et terapeutisk behandlingsforløb.

• at kunne vælge de energipsykologiske og- eller psykoterapeutiske behandlingsmetoder, der vil kunne genoprette balancen i energisystemet for dermed at kunne forebygge, lindre og heale fysiske og psykiske sygdomme og ubalancer.

 

Uddannelsen varer 4 år og retter sig mod alle, der har et ønske om at heale sig selv for derigennem at blive i stand til at heale andre. Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et fuldtidsjob sideløbende, Dog bemærkes at der i slutningen af 2. og 4. året ligger et retreat af 6 dages varighed.

Uddannelsen har et samlet indhold på 1008 timer/lektioner

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen: "Psykospirituel Healingsterapeut" eller "Psykospirituel Kunstterapeut"

 

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige uddannelse på Sjælsro Skolen, er at uddanne terapeuter, der kan udøve fænomenologisk integrativ kunst- og healingsterapi med en høj faglig etik.

Desuden er formålet, at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen lærer sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. .

 

Uddannelsens overordnede mål

Hensigten med uddannelsen er at:

• Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det integrative kunstterapeutiske og esoterisk- og energipsykologiske felt.

• Bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af healings- og kunstterapi, (og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central.)

• Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden.

Uddannelsen kræver en stor grad af bevidstgørelse om egne dynamikker og er udpræget praktisk orienteret, Udøvelse af terapien kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer. Derudover er en solid teoretisk viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag. Uddannelsen tilstræber, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af bevidstgørelse og selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger dét teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel faglig forståelsesramme.

 

Uddannelsens struktur

Uddannelsens varighed er 4 år, hvoraf de første to år betegnes "Grunduddannelsen" og de næste to år betegnes "Overbygningen".

Den studerende tilmelder sig 2 år af gangen. Den studerende vælger inden studiestart hvilken linie der ønskes optagelse på. 

Ønsker den studerende at stoppe efter grunduddannelsen, gives der et diplom med ordlyden "Mindful Healer",  eller "Intuitiv Kunstterapeut", der muliggør, at den studerende med enkle redskaber kan arbejde med kunstterapien eller healingens kunst.

Læs meget mere i vores studieordning.

shutterstock_26028670.jpg
Skærmbillede 2021-09-18 kl. 16.56.02.png
Interesseret i at vide mere? Kontakt os

Tak for din besked.