top of page

Sjælsro Underviser og Mentor forløb
 – kom i Mesterlære og lær af de mest erfarne

Dette forløb er for dig der ønsker:
-  At planlægge, udføre og evaluere gruppeundervisning selvstændigt, indenfor områderne: kunstterapi,  selvudvikling,  
  healing og spirituel psykologi.
- At kunne håndtere gruppeprocesser på en dyb og professionel måde.
-  At kunne bruge ”
elefanten i rummet” på en konstruktiv og lærerig måde.
- At gå i dybden og få støtte til egne processer

- At udvikle din egen unikke undervisningsstil under supervision.

Formålet med Mentor forløbet:
- At udvikle dine undervisnings kompetencer
- At skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete – hvad kunne jeg have gjort?
- At få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?
- At få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig,
  hvorfor reagerer jeg som jeg gør?
- At opnå indsigt og indlevelse i andre – træne din empati
- At øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
- At udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
- At erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
  forebygge nedslidning, stress og udbrændthed

Hvordan foregår det/Hvad får du ud af forløbet?

- Din egen selvudviklingsgruppe, som kører 10 gange torsdag aften kl. 18.30 - 21.30

- Deva underviser en aften, og du underviser under supervision de øvrige 9 aftener

- Støtte og supervision på din undervisning af Deva, der er deltager alle gange.
- Skolen sørger for at finde deltagere (8 - 10 deltagere pr. hold)

- Der er plads til to deltagere i mentorforløb årligt.

- Ønsker du at ansøge om at blive underviser på Sjælsro, er er det en forudsætning, at du har gennemgået dette forløb.

Krav inden ansøgning
- Det forudsættes at du har gennemgået Sjælsro Skolens 4 årige psykoterapeut uddannelse og har gennemført eksamen.

- At du er i løbende egenterapi/supervision

Pris 3000 kr/md i 6 måneder


         Yderligere oplysning og tilmelding til Deva Anaya på Mobil 28560066

bottom of page