Sjælsro Underviser og Mentor forløb
 – kom i Mesterlære og lær af de mest erfarne

Dette forløb er for dig der ønsker:
-  At planlægge, udføre og evaluere gruppeundervisning selvstændigt, indenfor områderne<. <kunstterapi,  selvudvikling,  
  healing og spirituel psykologi.
- At kunne håndtere gruppeprocesser på en dyb og professionel måde.
-  At kunne bruge ”
elefanten i rummet” på en konstruktiv og lærerig måde.
- At gå i dybden og få støtte til egne processer

- At udvikle din egen unikke undervisningsstil under supervision.

Formålet med Mentor forløbet:
- At udvikle dine undervisnings kompetencer
- At skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete – hvad kunne jeg have gjort?
- At få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?
- At få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig,
  hvorfor reagerer jeg som jeg gør?
- At opnå indsigt og indlevelse i andre – træne din empati
- At øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
- At udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
- At erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
  forebygge nedslidning, stress og udbrændthed

Hvordan foregår det/Hvad får du ud af forløbet?
Du vil følge Underviser på grundårets weekendmoduler. 
Efter hvert weekendmodul vil der være en time, hvor du med underviser evaluerer og får feed back på din deltagelse/undervisning.
Du vil få mulighed for selvstændigt og under supervision at guide meditationer og køre gruppeprocesser i slutningen af forløbet.
Du får en individuel session pr måned, hvor der kigges på dine egne dynamikker.
Du vil få tilknyttet din egen gruppe, der kører sideløbende over 8 gange og under supervision.
Du vil i begyndelsen af året og i samarbejde med underviser skulle evaluere de studerendes rapporter.
Målet er at du efter noget tid kan gøre dette selvstændigt under supervision.
Mulighed for at benytte Sjælsro Skolen 6 timer om ugen til egne grupper/klienter

Forudsætninger:
- Det forudsættes at du har gennemgået Sjælsro Skolens 4 årige uddannelse til Healingsterapeut.

- At du er i løbende egenterapi/supervision


Pris: 2500 kr./Md. igennem hele forløbet pr. påbegyndt måned. 


         Yderligere oplysning og tilmelding til Deva Anaya på Mobil 28560066