top of page

Glemte vi ikke lige Sjælen og det Sjælfulde?

Artikel om de unges lidelse og mangel på Sjælskontakt

Af Helle-Sofia Sørensen 11.10.23

Den mentale mistrivsel blandt børn og unge er stærkt stigende.

Vi har skabt et samfund, som mange unge ganske enkelt ikke kan holde til. Dansk psykologforening henviser til en undersøgelse, hvor flere end 180.000 danskere har svaret, der viser, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16-24 år rapporterer dårligt mentalt helbred, og over halvdelen af de unge kvinder oplever at være stressede. 1) Sundhedsstyrelsen præsenterede i 2022 en sundhedsreform, som sundhedsminister Magnus Heunicke italesatte som et ’paradigmeskifte i forebyggelse’. Reformen forholder sig dog primært til den fysiske trivsel.

Hvor blev fokus på den psykiske og relationelle trivsel af? Hvor blev det sjælfulde af?

Mit bidrag med denne artikel er måske ukonventionel og provokerende for nogen, men ikke desto mindre har jeg i mine mere end 30 år som sygeplejerske og psykoterapeut, set mennesker komme i klinikken med psykiske og fysiske symptomer og sygdomme, der gradvist er forsvundet, når disse mennesker er kommet i kontakt med deres sjæls visdom og formål. Jeg har set, hvordan de har levet et liv der ikke autentisk var deres, og set hundredvis af klienter gå fra deres job og udleve Sjælens længsel i et andet, og på den måde frigøre sig selv fra de fysiske symptomer de oplevede på et hæmmet liv. 2) Det har fået mig til at reflektere over, om vi som samfund ikke har fået skabt en kapitalistisk ”dead-end”, hvor økonomisk vækst, men menneskeligt forfald er prisen?

Har du nogensinde overvejet, om vi alle er født med en unik skæbne, et indre kompas, der guider vores livsrejse? Med den ensretning, som børn allerede i børnehavealderen udsættes for, er der allerede her noget der går galt. Med en overvejende vægt på venstre hjernehalvdels kvaliteter som: Effektivitet, rationalitet, nationale test, måle og veje, sammenligne og konkurrere, giver det en skævvridning i forhold til børn og unges indre balance.

Hvor blev de højre hjernedeles værdier som: helhed, nærvær, langsomhed, sammenhæng, kreativitet, musik, poesi, eventyr og myter af? Vi behøver blot at kigge på storbyen og dens grå betonbygninger, rækker af uskønne parkeringskældre. Hurra for den sjæl der alligevel sniger sig vej til dette kolde miljø i form af grafitti og uskønne ord.

Måske kan vi finde hjælp i "The Acorn Theory," som blev udforsket og formuleret af den fremtrædende amerikanske psykolog og tidligere elev af C.G. Jung James Hillman.

Ifølge Hillman har vi alle en skæbne eller et formål, der er forudbestemt, og dette formål er som en agern, der indeholder potentialet til at blomstre til et unikt træ. I vores travle liv glemmer vi ofte at lytte til denne indre stemme, der vejleder os på vores livsrejse. 3)

Hillman argumenterer for, at denne skæbne, eller Sjælens Kode, ikke er det samme som vores egoistiske ønsker eller samfundets forventninger. Det er dybere og mere autentisk. Det er det, der gør os unikke, og det, der giver vores liv dybde og betydning. Det er et potentiale indlejret i Sjælen, og det er vores livsopgave at udfolde det. 4)


En af de mytologiske rødder, der kan relateres til "The Acorn Theory," er idéen om en daimon eller daimonion, der blev udforsket i oldtidens græske filosofi.

Sokrates, en af de mest berømte græske filosoffer, nævnte ofte sin daimon som en form for guddommelig indre vejledning, der rådgav ham om, hvad han skulle gøre eller undlade at gøre. Dette daimoniske aspekt afspejler ideen om en indre skæbne eller en dyb essens, som mennesker bærer.

Derudover kan man finde lignende ideer i forskellige mytologier rundt om i verden. For eksempel i græsk mytologi var der Moirai, skæbnens gudinder, der vævede menneskers skæbnetråd. I hinduistisk filosofi er der også begreber som dharma, som refererer til en persons livsformål og moral. 5)

”En af grundene til, at folk lider i dag i en næsten utålelig grad, er at deres lidelse ikke har nogen bevidst forbindelse med sjælen og den arketypiske grund. Afskåret fra den jord føler de, at de er alene, og deres lidelse bliver meningsløs. De indser ikke, at det, de lider, eksisterer i selve skabelsen, og at religionens og mytologiens guder og gudinder har været der før. Lidelsen i sig selv kan let blive forgyldt, selvdramatiseret, når vi mangler guden eller gudinden i centrum”. 6) Marion Woodmann peger her på noget centralt. Vi tror vi skal klare alt selv og føler os afskåret fra noget der er større end os. Kirken, der før hjalp mennesker i krise og lidelse er dømt ude og de unges lidelse har ingen sted at grounde. Der er oftest ingen kontakt til Sjælen, naturen og guddommen i os. Til gengæld står kapitalistmonsteret lokkende klar til at fange os i vores længsel: ”Kom spil, arbejd, rejs, spis, drik, junk” hvisker det ubønhørligt og konstant, og en hel generation af afhængigheder skabes. Er kapitalismen blevet vores nye Guddom? Hvordan kan vi være så arrogante at tro, at vi kan selv, uden solid indre grund? Historien viser os igennem både eventyr og myter at mennesker til alle tider har haft noget større at projicere deres lidelse ind i og få hjælp fra.

Det er tid til et paradigmeskifte. Vi kan ikke længere leve et liv ”udefra og ind”, måske er nutidens lidelse i virkeligheden Sjælens kald efter et mere autentisk liv ”indefra og ud”?

Det kan være en besværlig og ofte ensom rejse, at lytte til det jeg autentisk har lyst til og brug for, fordi vi i en periode må stå udenfor fællesskabet i en undersøgelse af, hvad Sjælens virkelige længsel er. Når den er fundet, kan vi atter bidrage til samfundsmæssig vækst og udvikling, ikke af pligt, men af Sjælfuld interesse og lyst.


Herunder er et par forslag til dig der forhåbentlig kan hjælpe dig nærmere din Sjæls længsel og formål.


1. Selvrefleksion:

Begynd med at reflektere over dine dybeste ønsker, interesser og passioner. Hvad er det, der får dit hjerte til at synge? Hvad er de aktiviteter eller mål, der føles som en naturlig forlængelse af dig selv? Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad din Sjælens Kode kan være.


2. Lyt til din indre stemme:

Lær at lytte til din indre stemme og intuition. Ofte giver vores indre selv os hints om vores skæbne, men vi ignorerer det på grund af travlheden i hverdagen. Giv dig selv tid og plads til at lytte til din indre visdom.


3. Udforsk dine unikke kvaliteter:

Identificer de kvaliteter og træk, der gør dig unik. Dette kan omfatte både styrker og svagheder. Forstå, hvordan disse træk kan bidrage til dit livsformål og din karakterudvikling.


Modstå samfundets forventninger:

Hillman opfordrer os til at frigøre os fra samfundets konventionelle forventninger og i stedet følge vores indre stemme. Dette kan være udfordrende, men det kan føre til et mere autentisk og meningsfuldt liv.


Selvrefleksion:

Dediker tid til regelmæssig selvrefleksion. Dette kan gøres gennem meditation, dagbogsskrivning eller enkle øjeblikke af stilhed. Spørg dig selv, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hvad der bringer dig glæde og formål.


Identificér Mønstre:

Overvej de gentagne mønstre i dit liv. Hvad er de ting, du naturligt trækkes mod eller føler dig mest passioneret omkring? Dette kan hjælpe med at identificere de områder, hvor din daimon måske taler til dig.


Udforsk Interesser og Lidenskaber:

Dyk ned i dine interesser og lidenskaber. Hvad er de aktiviteter, der gør dig begejstret og engageret? At fordybe dig i disse aktiviteter kan hjælpe dig med at opdage din daimons stemme.


Lyt til din Intuition:

Vær opmærksom på din indre intuition og indskydelser. Nogle gange giver vores indre stemme os hints om, hvad der er rigtigt for os. Lær at lytte og handle i overensstemmelse hermed.


Søg Rådgivning og Vejledning:

Nogle gange kan det være gavnligt at søge rådgivning eller vejledning fra en mentor, terapeut eller coach. En erfaren person kan hjælpe dig med at udforske din dybere natur og arbejde med din daimon.


Følg dit Formål:

Når du har identificeret aspekter af dit liv, der synes at resonere dybt med dig, er det vigtigt at tage skridt i retning af at forfølge dem. Dette kan indebære at ændre din karrierevej, dine hobbyer eller dine livsvalg for at bringe mere i overensstemmelse med din daimons råd.


Acceptér Udfordringer:

Vær forberedt på at møde udfordringer og modstand, især hvis de er i overensstemmelse med din daimons råd. Det kan kræve mod at følge en dybere vej, men det kan også føre til en mere meningsfuld og autentisk tilværelse.


Vær Tålmodig:

Opdagelsen og samarbejdet med din daimon er en livslang rejse. Vær tålmodig med dig selv og åben for at udforske og udvikle dig over tid.

At arbejde med din daimon, som Sokrates gjorde, kan hjælpe dig med at finde mening, formål og autenticitet i dit liv. Det handler om at lytte til din dybere natur og følge den vej, der er unik for dig.


Soulmurder picture by HelleSofia Sorensen

Kildehenvisninger:

1) https://www.dp.dk/vi-har-skabt-et-samfund-som-mange-unge-ganske-enkelt-ikke-kan-holde-til/Publiceret 26.03.2022

2) Helle Nemborg: ”Sundhed og sygdom i et nyt paradigme”

3) Jung, C. G. (1933). "Modern Man in Search of a Soul."

4) Hillman, J. (1996). "The Soul's Code: In Search of Character and Calling."

5) Hillman, J. (1975). "Re-visioning Psychology."

6) Marion Woodmann: ”Addiction to Perfection”152 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page